Välj en sida

Vi tränar individer och team att vara högpresterande och långsiktigt hållbara.

Nu har vi fått med oss alla på företaget i det aktiva säljjobbet för att kunna vara med i framtiden.

Åke Eriksson

Ägare, Moxter (www.moxter,se)

Bibehåller man träningen och det mentala så kommer resultatet. Nu har vi på företaget en gemensam syn om vad vi behöver göra när vi står inför en passage eller beslutsfråga.

Maria Willén

VD, Attest.nu (www.attest.nu)

Det var upplägget med fysisk träning, mental träning och säljträning som gjorde mig intresserad av utbildningen. Jag har tidigare erfarenhet som elitidrottare inom skidåkning och skidskytte och det finns mycket likheter i hur man som elitidrottare och säljare lägger upp mål och vision och hur man jobbar mot målen. 

Mårten Handler

Verksamhetsansvarig, Grips åkeri (www.gripsakeri.se)

Det är bra att få samma inställning till den mentala delen, att jag kan utveckla mig själv som säljare och människa om jag jobbar långsiktigt med den mentala träningen på samma sätt som man gör på den fysiska sidan.

Lars-Eric Uneståhl

Ägare, Unestål Education (www.unestaleducation.se)

Välkommen att

Boka en tid

Boka en tid så visar vi hur du kan träna och utveckla dina medarbetare och team att vara högpresterande och långsiktigt hållbara.

Lär känna oss på Instagram